5 t/m 15 september 2019 — Amsterdam

ANBI

STICHTING DE THEATERDAGEN, HET NEDERLANDS THEATER FESTIVAL
Stichting De Theaterdagen organiseert Het Nederlands Theater Festival en het Amsterdams Fringe Festival. De stichting heeft ten doel het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlands taalgebied.

De functie van het Nederlands Theater Festival als promotieplatform voor theater en de Fringe als broedplaats voor jong talent lijkt urgenter dan ooit. We willen verder groeien naar een nog groter, grootser en nog aansprekender manifestatie met een nog meer professionele organisatie. De organiserende Stichting De Theaterdagen wil het liefst groeien naar 40.000 bezoekers in tien dagen tijd. Het Nederlands Theater Festival gaat daarom vanaf 2013 meer tonen dan de juryselectie alleen. De Theaterdagen wil zich steeds meer profileren als showcasefestival met het oog op de binnen- en buitenlandse markt. De nieuwste ontwikkelingen zijn te vinden in de Fringe; gevestigd en toonaangevend theater is te vinden in het NTF dat indien noodzakelijk aangevuld wordt met ‘showcasevoorstellingen’. De beste fringe voorstellingen moet dankzij het de opzet van de Theaterdagen doorgroeien naar het gerenommeerde circuit en krijgen een plek binnen het Nederlands Theater Festival. Eens per twee jaar is de Theaterdagen host van Moving Meetings Theater, georganiseerd in samenwerking met het bureau Dutch Performing Arts, waar binnen- en buitenlandse programmeurs bijeen komen. Daarnaast gaat het NTF het land in: Groningen (Grand Theatre en Stadsschouwburg), Den Bosch (Verkadefabriek) en Utrecht (Theater Kikker) zouden graag een deel van het festivalprogramma in de kleine en de grote zaal presenteren tijdens of rond het festival in september.

Omdat zowel de Fringe als het NTF (als ook het veld trouwens) behoefte hebben aan goede nieuwe krachten op het gebied van festivalorganisatie en productie gaan we vanaf dit jaar young professionals die zich als vrijwilliger voor het festival aanmelden trainen binnen de Fringe Academy. Ook toneelschrijvers moeten een plaats binnen het NTF krijgen. De gidsfunctie van het NTF wordt versterkt. Het festival gaat daarom voortaan de longlist van de Toneeljury publiceren, die gaandeweg het seizoen steeds  meer wordt uitgebreid. Het festival wil groeien naar 40.000 bezoekers in 2016 en daarmee haar positie als promotieplatform voor het theater bekrachtigen. Deze groei moet in de eerste plaats komen uit het verhogen van de gemiddelde bezettingsgraad en het aanspreken van nieuw publiek. Voor het publiek moet er aan verdieping en edutainment nog meer te halen zijn. Het is de bedoeling om het ‘vieren van het theater (de kunst, het leven)’ verder vorm te geven middels het creëren van een reeks aan nieuwe feestelijke tradities binnen het festival. Het festival moet daarmee naast een showcase van mooie en nieuwe voorstellingen ook een ‘beleving’ worden. Het is noodzakelijk om een nieuw, groot fonds voor het de Theaterdagen te enthousiasmeren. De sponsor- en fondsendoelen zijn ambitieus: hiervoor is dan ook een extra zakelijke kracht aangenomen. Het NTF wil haar publiek niet alleen vergroten, maar ook verjongen. Dit willen we doen op twee manieren. Allereerst door het Jeugd Theater Festival binnen het Nederlands Theater Festival mogelijk te maken. Daarnaast geven twee grote voorstellingen aanleiding tot een grootschalige campagne onder jongeren en jong volwassenen.

Doelstelling statuten
De stichting heeft ten doel:
a. het bekendmaken en stimuleren van toneel en theater in het Nederlandse taalgebied;
b. het organiseren van een jaarlijkse toneelmanifestatie, die onder meer de stand van zaken in het Nederlandse en Vlaamse toneel laat zien en voorstellingen van het afgelopen seizoen toont;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:
Jeffrey Meulman is zowel enig bestuurder als directeur van het festival. Voor zijn functie als directeur ontvangt hij een honorarium dat jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt bepaald.

Raad van Toezicht
Op 1 januari 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit Jeroen Bartelse, René van der Pluijm en Marc van Warmerdam. De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding van de Stichting.

Personeel:
Voor de beloning van het personeel wordt de CAO Theater als uitgangspunt gebruikt. De meeste mensen die voor de stichting werken zijn zelfstandigen zonder personeel.

Stichting de Theaterdagen, het Nederlands Theater Festival
KVK 34236073 / Fiscaal nummer 8150.43.156 / Postbus 3985, 1001 AT Amsterdam / 020-4272975 / kantoor[at]tf.nl

Download hier Financieel jaarverslag 2017
Download hier Bestuursverslag 2017

Download hier Financieel jaarverslag 2016
Download hier Bestuursverslag 2016

Download hier Financieel Jaarverslag 2015
Download hier Bestuursverslag 2015